Systemy przeciwpożarowe

Niezwykle ważnym aspektem ochrony fizycznej danych zgromadzonych w każdej serwerowni (czy data center), jest kwestia odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia serwerowego przed pożarem. Oczywiście, nowoczesne biura wyposażone są w mniej lub bardziej zaawansowane systemy wykrywania i gaszenia ognia, ale, ze względu na niezwykle ważną funkcję serwerowni, powinna ona zostać wyposażona w dodatkowy system przeciwpożarowy, który zagwarantuje firmie bezpieczeństwo jej danych - w wyniku ewentualnej ich straty, pozycja firmy na rynku może ulec daleko idącej destabilizacji.

Systemy przeciwpożarowe w zależności od ich przeznaczenia można podzielić na trzy podgrupy: systemy odcięcia ognia, bierne zabezpieczenia antypożarowe oraz systemy detekcji i gaszenia pożaru (za: R. Pawlak, " Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka."). Te pierwsze, służące odizolowaniu i uniemożliwieniu rozprzestrzenienia się ognia w pomieszczeniu (lub całym budynku), stosowane są tylko w największych serwerowniach, których powierzchnia liczona jest co najmniej w setkach metrów kwadratowych. Mniejsze pomieszczenia serwerowe, jako znacznie bardziej zwarte strukturalnie, nie wymagają zastosowania tego typu rozwiązań.

Bierne systemy antypożarowe służą przede wszystkim zapobieżeniu wybuchowi pożaru lub ograniczeniu jego następstw. Do tej kategorii zabezpieczeń można zaliczyć przede wszystkim ognioodporne ściany i drzwi, które zapewniają kilkudziesięciominutową odporność pomieszczenia na zewnętrzne działanie ognia. W podobny sposób działają farby niepalne, którymi maluje się zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ściany serwerowni.

Systemy detekcji składają się z czujek, których zadaniem jest jak najszybsze wykrycie ognia, uruchomienie urządzeń gaśniczych oraz przekazanie sygnału o pożarze straży pożarnej.

Urządzenia gaśnicze montowane w pomieszczeniach z delikatnym sprzętem elektronicznym, muszą być specjalnie przygotowane do gaszenia pożarów w tego typu środowisku. Aby uniknąć strat spowodowanych samym gaszeniem, stosuje się w nich takie substancje, które nie niszczą sprzętu elektronicznego. Najczęściej są to tzw. gazy obojętne, takie jak dwutlenek węgla, azot, argonit czy halonopodobne węglowodory. Wtłoczenie do pomieszczenia CO2, azotu lub argonitu obniża stężenie tlenu do takiego poziomu, który uniemożliwia podtrzymywanie ognia. Jest to skuteczna metoda gaszenia, jednak może być niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzi. Obniżenie zawartości tlenu w powietrzu prowadzi zwykle do omdleń, a w przypadku CO2 wystarczy 30 sekund oddychania w atmosferze nim wypełnionej, aby doprowadzić do śmierci. Ponadto użycie systemów gaśniczych wykorzystujących CO2 wiąże się z gwałtownym spadkiem temperatury, co powoduje szok termiczny czułych urządzeń elektronicznych. Warto pamiętać również o problemach technicznych związanych z wyborem systemów gaśniczych wykorzystujących dwutlenek węgla, azot czy argonit. Do najbardziej uciążliwych należą: duża liczba zbiorników i konieczność wydzielenia dla nich osobnego pomieszczenia oraz dodatkowe prace budowlane związane z montażem klap odprężających.


Z uwagi na szkodliwość dwutlenku węgla dla ludzi oraz problemy techniczne związane ze stosowaniem azotu i argonitu, obecnie najczęściej wykorzystywanymi środkami gaśniczymi w serwerowniach są węglowodorowe gazy halonopodobne: HFC-236fa (FE-36TM) i HFC-227ea (FM-200®). Proces gaszenia gazami FE-36TM i FM-200® polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni, co całkowicie powstrzymuje reakcję spalania. Gazy FE-36TM i FM-200®, jako zamienniki halonu, są niezwykle skuteczne, a jednocześnie całkowicie bezpieczne dla ludzi, środowiska i sprzętu elektronicznego. Nie przewodzą prądu, są bezwonne i bezbarwne, dzięki czemu zapewniają całkowitą przejrzystość atmosfery podczas akcji gaśniczej. Po zastosowaniu odparowują, pozostawiając suchą i czystą powierzchnię. Doskonale sprawdzają się w gaszeniu pożarów klasy A, B i C. Instalacje wykorzystujące ten rodzaj gazu są co prawda stosunkowo drogie, ale zarazem uznawane za najbardziej wydajne i najbezpieczniejsze dla sprzętu zgromadzonego w serwerowni.
W oparciu o właściwości gazów FE-36TM i FM-200® opracowane zostały urządzenia gaśnicze chroniące przed ogniem pojedyncze urządzenia lub całe pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym. Do miejscowego zabezpieczenia serwerów czy ups`ów służą automatyczne systemy gaśnicze instalowane bezpośrednio przy chronionym urządzeniu. Przykładem są aktywne linie samogaszące czy panele gaśnicze do szaf 19 calowych.

Aktywna linia samogasząca (zdjęcie ALS) to niezależny system gaśniczy zbudowany ze zbiornika z gazem i przewodu polimerowego, pełniącego funkcję detektora ciepła. Przewód rozprowadzony równomiernie wewnątrz szafy serwerowej tworzy oplot, który pęka dokładnie w miejscu przegrzania bądź zapłonu. Pęknięcie powoduje wyrzucenie gazu w kierunku ognia i natychmiastowe ugaszenie go. Dodatkowe zastosowanie zaworu elektromagnetycznego pozwala podłączyć system do centrali istniejącego w obiekcie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub autonomicznego sygnalizatora optyczno – dźwiękowego. W ten sposób pracownicy zostaną natychmiast poinformowani o przeprowadzonej akcji gaśniczej.


Panel gaśniczy (zdjęcie fk-rack) służy do ochrony przeciwpożarowej czułych urządzeń elektronicznych w szafach serwerowych typu RACK oraz szafach automatyki o objętości nie większej niż 3,0m3. W panelu zamontowane są dwie czujki optyczne dymu, które analizują przejrzystość powietrza i po wykryciu dymu rozpoczynają proces gaszenia. Towarzyszy temu odpowiednia sygnalizacja dźwiękowa i optyczna, pozwalająca na kontrolowanie pracy systemu. Panel może zostać zaprogramowany w taki sposób, aby informacje o podjętej akcji gaśniczej były przekazywane po sieci IP do osób odpowiedzialnych za ochronę urządzeń. Dodatkowo zastosowanie modułu GSM pozwoli przekazać informacje o zdarzeniu drogą SMS.


Z kolei do ochrony całych pomieszczeń serwerowni czy centrów przetwarzania danych służą stałe urządzenia gaśnicze (zdjęcia sug i siex). To w pełni zautomatyzowane systemy zbudowane ze zbiorników z gazem oraz układu sterowania z centralą automatycznego gaszenia. W momencie pojawienia się ognia, czujki wykrywcze przekazują sygnał do centrali, co rozpoczyna proces gaszenia. Ze zbiorników uwalniany jest gaz, który dyszami dozującymi rozprowadzany jest wewnątrz pomieszczenia. Konfiguracja stałego urządzenia gaśniczego każdorazowo dostosowana jest do ilości zabezpieczanego sprzętu i wielkości pomieszczenia. Zoptymalizowana budowa urządzenia pozwala skutecznie ugasić ogień w ciągu 10 sekund od jego pojawienia się. Jednocześnie sygnalizacja optyczna i dźwiękowa może informować pracowników i straż o pojawieniu się ognia i podjętej akcji gaszenia.


Jako dodatkowe wyposażenie każdego pomieszczenia, w którym znajduje się sprzęt elektroniczny,  warto zastosować gaśnice na środek czysty – gaz FE-36TM (zdjęcie gh-2x). Dzięki niskiemu stężeniu roboczemu gazu, gaśnice te są kilkukrotnie bardziej wydajne niż tej samej wielkości gaśnice śniegowe na dwutlenek węgla CO2. Ponadto niewielkie gabaryty i poręczna budowa gaśnic na środek czysty sprzyjają swobodnemu użytkowaniu przez każdą, nawet nieprzeszkoloną osobę.

Zastosowanie najwyższej jakości gazów gaśniczych oraz optymalny dobór urządzeń i systemów przeciwpożarowych pozwalają na bezpośrednie dotarcie do źródła ognia i szybkie ugaszenie go. Należy jednak pamiętać, aby każdy instalowany system gaśniczy posiadał odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Dopiero wówczas można mieć gwarancję pełnego bezpieczeństwa i pewność, że nagłe pojawienie się ognia nie spowoduje przerwania pracy urządzeń zawierających dane niezbędne dla funkcjonowania firmy. Skuteczna ochrona sprzętu teleinformatycznego i znajdujących się na nim danych pozwala jednocześnie uniknąć ryzyka poważnych strat finansowych i wizerunkowych.

Ekspert w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Bogdan Wójtowicz, tel. +48 600 39 39 07

Szukaj

Sonda

Jak światowy kryzys gospodarczy wpłynął na Twoją firmę z działu IT / Data center

Musimy ograniczać wydatki - 0%
Musimy konsolidować i eliminować zatrudnienie - 0%
Musimy ograniczyć wydatki i zatrudnienie - 0%
Nas kryzys nie dotknął - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 21 Gru 2013 - 15:17

Newsy